Brochure (pdf): ‘Fragmenten uit de geschiedenis van opstandige klassenstrijd in België’

2,00 

Beschrijving

Met dit boek wil Marxisme.be lezers kennis laten maken met enkele sleutelpunten uit de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging. We doen dit niet vanuit een louter historische interesse. Het is de bedoeling dat activisten vandaag inzichten verwerven in de ervaringen die de arbeidersbeweging mee hebben gevormd en daarmee sterker staan in de strijd die vandaag gevoerd wordt voor verandering.

Inhoud:
1. Strijd voor politieke rechten: oprichting BWP en strijd voor stemrecht
2. Interbellum. Opgang vakbonden in strijd voor sociale verworvenheden en de verdediging ervan
3. 1960/61. Een terugblik op de staking van de eeuw
4. Jaren 1970-80. Van spontane bedrijfsbezettingen tot stakingen tegen besparingsbeleid
5. De kracht van een actieplan – de strijd tegen ‘Thatcher in België’