De Linkse Socialist maart 2024 [432] (PDF)

2,00 

Toegang tot de pdf van onze krant

Beschrijving

Na de bombardementen dreigt ook een grondinvasie in Rafah. De horror gaat door, maar het massaprotest heeft ook effect. De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag was daar een uitdrukking van, zelfs indien de uitspraak wel heel beperkt was. Regeringen zagen zich verplicht om hun eerdere bijzonder repressieve standpunt tegen elk pro-Palestijns protest bij te schaven. In België kwam er na protest een einde aan de leveringen van buskruit aan Israël door een bedrijf uit de buurt van Luik. Het protest doorzetten is nu de uitdaging. In deze krant brengen we opnieuw drie pagina’s over Gaza: de voorpagina en drie artikels op pagina’s 6-7.

Naar aanleiding van de internationale vrouwendag (8 maart) hebben we niet enkel aandacht voor kwesties als abortus, de positie van schoonmaakpersoneel en de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Internationalistisch verzet tegen oorlogsmisdaden was ook steeds een prominent thema van de socialistische vrouwenbeweging die aan de oorsprong van 8 maart lag. Daar hebben we het bijgevolg ook over op onze pagina’s naar aanleiding van 8 maart (pagina’s 16, 8 en 9). 

Verder hebben we een pagina over de geschiedenis van transgenders in antwoord op de conservatieve propaganda (pagina 15) en een pagina over de uitdagingen van het antiracisme vandaag (pagina 14). Daarnaast ook een artikel over het massale protest tegen extreemrechts in Duitsland (pagina 10).

We hebben uiteraard ook artikels over het boerenprotest met een antwoord op de pogingen om landbouw tegen ecologie te plaatsen en een degelijk inkomen voor boeren tegen onbetaalbare prijzen voor de werkenden in de supermarkten (zie pagina 3). 

Dit jaar zijn er politieke en sociale verkiezingen. In het kader van de politieke verkiezingen verduidelijken we onze stemoproep voor de PVDA (pagina 2) en we brengen een eerste deel van een reeks over de sociale verkiezingen.  

Inhoud

 1. Stop de horror in Gaza. Protest doorzetten!
 2. Brief van LSP aan de PVDA: samen de uitdagingen van dit tijdperk van wanorde aangaan || ABVV-voorzitter roept op tot links front van PS, Ecolo en PTB om samen te regeren na 9 juni  || Gedicht door Nova
 3. Boeren protesteren. Wie ellende zaait, oogst woede
 4. Donkere wolken boven Audi Brussels || Tegen agressie op het openbaar vervoer: meer middelen, meer collega’s en betere dienstverlening
 5. Sociale verkiezingen – deel 1. De stem van de werkende klasse op de werkplaats
 6. Nieuwe catastrofe dreigt in Rafah – Protest verder opvoeren!
 7. Wapenwedloop: hun ‘veiligheid’ brengt ons in gevaar || Onderdrukkende regimes en krachten zijn geen bondgenoot in de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting
 8. Van Palestina tot Congo: vrouwen vooraan in verzet tegen oorlog en vernietiging || De strijd tegen seksisme en onderdrukking op de werkvloer: een taak van elke vakbond en syndicalist!
 9. Baas over eigen buik! Abortus is een recht, geen politiek spel || Stop de besparingen op schoonmaak in de Gentse scholen
 10. Extreemrechtse dreiging leidt tot protest || Keert Trump terug?
 11. Pensioenleeftijd verhogen is een patronale maatregel om de arbeidstijd te verlengen || Werken tot 67 jaar? Onmogelijk! Getuigenis door een verpleegkundige
 12. Missak en Mélinée Manouchian opgenomen in het Panthéon. Achter de mythe van de ‘doden voor Frankrijk’
 13. Nieuws van LSP
 14. Racisme. Kolonialisme. Seksisme. Gemeenschappelijke strijd tegen onderdrukking
 15. Transpersonen hebben altijd bestaan. Een antwoord op de conservatieve propaganda || Voor onderwijs zonder seksisme
 16. Strijden om te winnen