De Linkse Socialist oktober 2023 [428] (PDF)

2,00 

PDF van onze krant

Beschrijving

De Linkse Socialist 428 – oktober 2023

Tekorten stapelen zich op en worden helemaal onhoudbaar. Dat zien we in het onderwijs, het openbaar vervoer, de kinderopvang … Toch blijven de bazen de neerwaartse spiraal naar beneden doorzetten als het over onze lonen en arbeidsvoorwaarden gaat. Voor henzelf moeten jaarlonen boven het miljoen euro bedragen om ‘concurrentieel’ te zijn, voor onze lonen zijn zelfs de voorwaarden van het supermarktpersoneel te veel. In deze krant gaan we in op enkele van deze tekorten en de strijd ertegen, met aandacht voor het onderwijs maar ook een interview met Myriam Djegham (CNE) over Delhaize. 

Het is niet verwonderlijk dat een samenleving die ons steeds minder te bieden heeft, ook leidt tot een groter wantrouwen en vervreemding. We zien dit in de discussies over seksuele opvoeding met brandstichtingen in Franstalige scholen. Wij nemen een duidelijk standpunt in: brandstichtingen in scholen zijn nooit in het belang van kinderen. Het wantrouwen begrijpen we natuurlijk wel, meer nog: als marxisten hebben we een inzicht in vervreemding die nodig is om de huidige situatie te begrijpen. We hebben er een dossier over in deze krant. 

Verder aandacht voor de strijd tegen extreemrechts met een verslag van de actie aan het sociaal-economisch congres van het Vlaams Belang afgelopen zondag en de voorbereiding op een antifascistisch blok op de feministische betoging van 25 november. Een doctoraatsstudent uit Gent schrijft naar aanleiding van het nieuws over een nieuwe collega. Daar is toch niets bijzonder aan, denk je mogelijk. Doorgaans niet, maar in dit geval is de nieuwe collega de voormalige praeses van Reuzegom. 

Tot slot uiteraard ook aandacht voor milieu en klimaat. Terwijl alle noodklokken luiden, subsidieert de Belgische overheid de fossiele brandstoffensector jaarlijks met 13 miljard euro. Dit systeem is echt doodziek! Ga met ons de strijd ertegen aan, kom mee op voor een socialistische samenleving!

 

Inhoud

 1. Meer geld voor onderwijs nu!
 2. De dure winkelkar: welke oplossing voor buitensporige voedselprijzen? || Kort || Gedicht door Nova
 3. Brandstichting in scholen is nooit in het belang van kinderen || Sociale uitkeringen mogen niet afhankelijk zijn van met wie je samenwoont || Eigen huisvesting steeds ontoegankelijker
 4. Vlaams minister Weyts beweert dat hij niet bespaarde maar 200 miljoen extra investeerde… Creatief rekenen met Ben Weyts
 5. 5 oktober: nationale betoging. Verzet is geen misdaad! || De Lijn: “Alles komt samen en versterkt elkaar in een neergaande trend”
 6. Interview met Myriam Djegham, secretaris CNE voor de detailhandel. Zes maanden verzet bij Delhaize
 7. Opvang vluchtelingen: regering zet onwettelijk beleid door || Werken tot 67 jaar? Onmogelijk! Getuigenis van Laura, 45 jaar, kapster || Grensoverschrijdend gedrag: meer middelen voor hulpverlening nodig
 8. Dossier. Waarom werken vandaag waardeloos is. Kapitalistische vervreemding en socialistisch menselijk potentieel
 9. Vervolg pagina 8
 10. Frankrijk. Het verbod op de abaya: een laag-bij-de-gronds afleidingsmanoeuvre || Geen toestemming betekent NEEN. En dat geldt ook voor Rubiales en de Spaanse voetbalbond
 11. Aardbeving in Marokko: gebrek aan infrastructuur is dodelijk || Politieke crisis verdiept zich verder in Nederland
 12. 100ste verjaardag van de Linkse Oppositie
 13. LSP-nieuws
 14. Extreemrechts, een onverbiddelijke vijand van het feminisme  || Protest tegen sociaal-economisch congres VB. Investeer in zorg en onderwijs, niet in haat!
 15. De Reuzegom-praeses als collega aan de UGent? Serieus? || Red onze planeet van het kapitalisme
 16. 13 miljard euro subsidies voor fossiele brandstoffen. De Belgische staat financiert een klimaatramp