Leon Trotski: ‘Geschiedenis van de Russische Revolutie’ (3 delen)

35,00 

Categorie: Tag:

Beschrijving

  • Gepubliceerd: januari 2017
  • Productgegevens: 1.204 pagina’s: Deel 1: Omverwerping van het tsarisme (460 pagina’s), Deel 2: Pogingen tot contrarevolutie (340 pagina’s), Deel 3: Overwinning van de sovjets (404 pagina’s)
  • ISBN: 9789491304231
  • Depot: D/2017/12.886/1
  • Prijs: 35 EUR (verzendingskosten in België inbegrepen)

 

Deel 1: Omverwerping van het tsarisme

In de eerste twee maanden van 1917 was de monarchie van de Romanovs nog aan de macht in Rusland. Acht maanden later stonden de bolsjewieken aan het roer. In het begin van het jaar wisten slechts weinig mensen iets van de bolsjewieken af, tegen de leiders ervan was nog een aanklacht wegens landverraad hangende. Er is geen tweede zo krasse ommekeer in de geschiedenis te vinden. Zeker niet als men bedenkt dat het hier om een volk van 150 miljoen zielen gaat. De gebeurtenissen van het jaar 1917 verdienen het dan ook om bestudeerd te worden, hoe men er ook tegenover staat.

De geschiedenis van de revolutie moet, zoals iedere geschiedenis, eerst en vooral vermelden wat er gebeurde en hoe dit gebeurde. Maar dit is niet voldoende. Uit het relaas zelf moet duidelijk worden, waarom het zo en niet anders gebeurde. De gebeurtenissen kunnen niet beschouwd worden als een reeks van avonturen, maar evenmin als onderdeel van een vooraf bepaalde moraal. Ze gehoorzamen aan eigen wetmatigheden. Het blootleggen van deze wetmatigheid stelt de schrijver zich tot taak.

 

Deel 2: Pogingen tot contrarevolutie

cover-deel-2Tussen februari 1917 en oktober 1917 waren er heel wat belangrijke veranderingen in de situatie in Rusland. In april werd een voorlopige regering gevormd met “socialisten” – de Sociaal Revolutionairen (SR) en de Mensjewieken (minderheid) – en kapitalistische ministers die de bloedige wereldoorlog verder zetten.

De periode na juli 1917 was een “feest van de reactie”. Maar de krachten van de contrarevolutie waren niet sterk genoeg om de Bolsjewieken volledig te vernietigen en de arbeidersorganisaties te breken. De contrarevolutie na juli 1917 leidde tot een poging van machtsgreep van de rechtse generaal Kornilov, met “het hart van een leeuw en het brein van een schaap”, in augustus 1917. De staatsgreep van Kornilov werd verslagen door de arbeidersklasse met de Bolsjewieken in een prominente rol.

 

Deel 3: De overwinning van de Sovjets

cover-deel-3“Wie zou kunnen geloven,” schreef de Russische generaal Salesski verontwaardigd, “dat de portier of de bewaker van een gerechtsgebouw plotseling de voorzitter van een rechtbank werd? Of de ziekenverpleger de leider van een hospitaal; de kapper een hooggeplaatst ambtenaar, de soldaat van gisteren de opperbevelhebber; de lakei van gisteren of de ongeschoolde arbeider de burgemeester; de wagensmeerder van gisteren de stationschef; de slotenmaker van gisteren de directeur van een werkplaats?”

“Wie zou het kunnen geloven?” Men moest het wel geloven. Hoe zou men het niet kunnen geloven nadat de soldaten de generaals verslagen hadden; een burgemeester, ongeschoold arbeider, het verzet van de meesters van gisteren brak; wagensmeerders het transport regelden; slotenmakers als directeuren de industrie op gang brachten.

De Oktoberrevolutie heeft de grondslag voor een nieuwe cultuur gelegd, die berekend is voor allen en juist daarom internationale betekenis heeft. Zelfs indien het Sovjetbewind tengevolge van ongunstige omstandigheden en vijandelijke slagen – laten wij dit een ogenblik aannemen – tijdelijk ten val gebracht zou worden, zou het stempel van de Oktoberrevolutie toch op de gehele verdere ontwikkeling van de mensheid onuitwisbaar blijven rusten.